ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

Група "Смехорани"

  • Недка Митева - главен учител
  • ​Радост Динкова - учител
  • Стефка Моллова - помощник възпитател


​​www.facebook.co/groups/ 

 "Ние смехораните сме малко бъбриви, ученолюбиви и много игриви.

Често правим бели, но когато решим ставаме добри!"

         Екипът на първа възрастова група "Смехорани" през учебната 2022 - 2023 г. започна да работи по проект - Педагогическа практика "Утринна приказка", който е адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в детската градина.