ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

Екип

ДИРЕКТОР

Йорданка Ганева Стефанова
Магистър - ПУП, I ПКС

 

Нашият девиз:
“Значими, Обичани, Различни, Наричани.
Истински, Цветни, Артистични за всички ни!"

Екип от висококвалифицирани специалисти се грижи за Вашите деца:

Недка Митева - главен учител
  Магистър - ПНУП
           Магистър - Организация и управление на образованието
            Бакалавър - Педагогика на обучението по музика, I ПКС 

 

Даниела Иванова - старши учител
Магистър - ПУП, I ПКС 

 

Денка Стратиева - старши учител
Магистър - ПНУП, I ПКС 

 

Светослава Чолакова - старши учител 

Магистър - ПУП, I ПКС 

 

Ренета Стойкова - старши учител

                                                                     Професионален бакалавър - ПУП, IV ПКС 

 

 Деяна Йорджева - учител 

Магистър - ПНУП 

 

Теодора Малчева - учител
Бакалавър - ПНУП

 

Даниела Ангелова - учител
Магистър -  ПНУП, IV ПКС 

 

Соня Чанева   - учител
Бакалавър - ПНУП, V ПКС

 

Радост Динкова - учител

Магистър - ПНУП, IV ПКС  

 

Елена Бончева - учител
Бакалавър - Специална педагогика 

 

Борислава Канова - учител
Бакалавър - Социална педагогика

Магистър - ПНУП

 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Димитрина Атанасова  - мед. сестра
Ангелина Иванова - мед. сестра