ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

За родителите

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА„

ТЕЛЕФОН 044/66 70 48

Р А Б О Т Н О      В Р Е М Е

Детското заведение работи на петдневна работна седмица по 12 часа дневно.

Работно време на различните категории служители и работници:

• Директор 8.00-16.30ч.

• ЗАС /касиер-домакин / 8.00-16.30ч.

• Счетоводител 8.00 – 16.30 ч.

• Медицински сестри в детската градина 8.00 – 16.30 ч.

• Учители ДГ 7.00 – 18.00 ч.

• Помощно – обслужващ персонал 6.00 – 18.30ч.