ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

Ден на Толерантността

 

     

    Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

    Именно на 16 ноември Международният ден на Толерантността децата от втора група "Смехорани" заедно в екип със своите родители и учители изработиха постери за толерантност, пяха песни за приятелството и вълшебните думи. Рецитираха стихчета и танцуваха щастливо и безгрижно.