ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

Група "Патета"

  • Теодора Малчева - учител
  • Ренета Стойкова - старши учител
  • Валентина Станчева - помощник възпитател

                                                  

                       Лого: Помогни ми, за да го направя сам!

                   

 Девиз:   ,,Децата ни усмихнати, щастливи – Патета свободолюбиви, само чрез играта,

     много вярно учат правилата!’’ 

           

Мисия:   Творчеството - интересно, свободно, избрано занимание, което има силата

да предизвиква концентрация, а  не умора.

Дава на децата  енергия и способности,  води ги към самоусъвършенстване!!!

Образователно - възпитателен процес за творчество и сътрудничество,

между деца, родители и учители!

                                           

 Цел:   Активиране на собствен стремеж у детето да е откривател!!!