ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

АРХИВ - ДОКУМЕНТИ

Прикачени документи

Годишен план-2019г..pdf
ГОДИШЕН ПЛАН-2020-21г..pdf
ЕТИЧЕН КОДЕКС (1).pdf
Контролна дейност.pdf
План квалификация-2019 г..pdf
Мерки за повишаванена качеството.pdf
Правила квалификация.pdf
Правилник за ВТР.pdf
Правилник за дейността на ДГ Зорница.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности.pdf
Програмна система.pdf
Правилник за дейността-2020-21 г..pdf
Програма за превенция на отпадането на децата от ПУВ в ДГ.pdf
Програма за превенция на отпадането на децата от ПУВ.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи..pdf
Програма за предоставяне на равни възможности.pdf
ПРОГРАМНА СИСТЕМА-2020-2021 Г..pdf
БДП.pdf
Дневен режим.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН-2021-22г..pdf
ДНЕВЕН РЕЖИМ.pdf
Етичен кодекс на училищната общност.pdf
ЗОРНИЦА-МОДЕЛ за_взаимодействие_между_детската_градина_и_семейството_за_адаптация_на_детето_в_първа_възрастова_група.pdf
ПЛАН за действие по БДП.pdf
ПЛАН- ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ за учебната 2021-22г..pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД-2021-22г..pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване.pdf
ПРОГРАМА_по_Безопасно_движение_по_пътищата__за_учебната_2021-_2022_г..pdf
ПРОГРАМНА СИСТЕМА +АНЕКС.pdf
ЗОРНИЦА-Стратегия_за_развитие_на_детската_градина-5087.pdf