ДГ "Зорница"
Детска градина в град Сливен

Проект - Педагогическа практика "Утринна приказка"

   

     Екипът на първа възрастова група "Смехорани" през учебната 2022 - 2023 г. започна да работи по проект - Педагогическа практика "Утринна приказка", който е адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в детската градина. 

Проект - Педагогическа практика "Утринна приказка" - Изображение 1Проект - Педагогическа практика "Утринна приказка" - Изображение 2Проект - Педагогическа практика "Утринна приказка" - Изображение 3Проект - Педагогическа практика "Утринна приказка" - Изображение 4Проект - Педагогическа практика "Утринна приказка" - Изображение 5